OD KONJOVIĆA DO MARINE ABRAMOVIĆ U NOVOSADSKOM DISTRIKTU

Priredio Art Box portal //

U okviru KALEIDOSKOPA kulture, u novosadskom Distriktu, u saradnji sa Fondacijom Novi Sad – evropska prestonica kulture, otvorena je izložba „Na putevima srpske umetnosti 1923–2023“ na kojoj su pretežno predstavljeni radovi iz privatnih zbirki i kolekcija koji nisu dostupni široj javnosti. Nakon svečanog otvaranja umetnik Balint Sombati izveo je performans „Na liniji“ a na fasadi Distrikta, prikazan je i video-rad novosadskog umetnika Dragana Vojvodića „Distorzija organizma“.

Performans Balinta Sombatija. Foto. Art Box portal
Rad Dragana Vojvodića. Foto. Art Box portal

Postavka, koju realizuje Galerija Bel Art, postavljena je u Distriktu (objekat Radionica), u okviru nedelje vizuelne umetnosti, a traje sve do 30. oktobra. Prema konceptu autora izložbe, likovnog kritičara Save Stepanova, postavka je zamišljena kao jedan mogući pogled na najznačajnija zbivanja i umetničke ličnosti koje su obeležile srpsku modernu umetnost tokom proteklih sto godina od 1923, kada je formiran Distrikt u Novom Sadu, pa do danas, a obuhvata radove autora među kojima su Sava Šumanović, Milan Konjović, Milenko Šerban, Zora Petrović, Milena Pavlović Barili, Mića Popović, Vladimir Veličković, Marina Abramović, Katalin Ladik, Raša Todosijević i drugi.

Rad Petra Lubarde. Foto. Art Box portal
Rad Uroša Đurića. Foto. Art Box portal

Izložba je podeljena na pet segmenata u šest zasebnih prostora.

Rad Katalin Ladik. Foto. Art Box portal

Prvi deo izložbe markira period od dvadesetih godina prošlog veka i pojave zenitizma, kao našeg autentičnog doprinosa internacionalnoj avangardi, te razvoj modernog srpskog slikarstva do početka Drugog svetskog rata – od kratkotrajnog ali značajnog kubizma kojim je u našem slikarstvu uneta drastična promena shvatanje slike i njenog bića do ekspresionizma između dva rata. U tom segmentu izložbe se prezentuju dela velikana naše umetnosti Save Šumanovića, Milana Konjovića, Petra Dobrovića, Jovana Bijelića, Ivana Radovića, Marka Čelebonovića, Stojana Aralice, Milene Pavlović Barili, Ivana Tabakovića i drugih.

Posleratna previranja u srpskoj umetnost (od 1945. do kraja 60-tih) biće predstavljena kroz dela nove generacije umetnika koja će ustanoviti „estetski modernizam” i uvesti srpsku (i jugoslovensku umetnost) u evropske umetničke tendencije, kao što su članovi „Zadarske grupe” (Mića Popović, Petar Omčikus, Bata Mihajlović, Kosa Bokšan i dr), članovi „Decembarske grupe” (Lazar Vozarević, Zoran Petrović, Miloš Bajić, Miodrag B. Protić, Stojan Ćelić i drugi), Boško Petrović i drugi. Tih godina na sceni je i izuzetna generacija skulptora (Olga Jevrić, Ana Bešlić, Olga Jančić, Jovan Soldatović, Nandor Glid). Potom se javljaju zagovornici enformela (Filo Filipović, Mića Popović, Vera Božičković, Šilja Todorović, Branko Protić, Ač, Bogdanka Poznanović) a zatim i nekoliko zagovornika stavova „novih tendencija” (posle enformela) kao što su Mira Brtka, Milena Čubraković, Aleksandar Tomašević, Damnjan i dr). Još tokom ranih šezdesetih i sedamdesetih u srpskoj umetnosti se pojavljuju pokreti obnove slike i nove figuracije započete idejama grupe Medijala (Leonid Šejka, Vladimir Veličković, Dado Đurić i dr), transformisana u pop-artističke stavove Dušana Otaševića. Nova figurativna umetnost je potom bila izuzetno prihvaćena od tada mladih umetnika poput Milana Blanuše, Dragana Mojovića, Aleksandra Cvetkovića i drugih. Veliki rez u našoj umetnosti je napravljen krajem šezdesetih i tokom sedamdesetih godina prošlog veka kada nastupaju akteri tzv. „nove umetničke prakse” i konceptualne umetnosti a na izložbi će biti zastupeljena dela čuvene beogradske grupe umetnika u kojoj su bili Marina Abramović, Raša Teodosijević, Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović i Gergelj Urkom i članova subotičko-novosadske grupe Bosch+Bosch (Sombati Balint, Slavko Matković, Atila Černik, Laslo Salma, Laslo Kerekeš i Katalin Ladik), Bogdanke Poznanović i članove novosadskih Grupa KOD (Slavko Bogdanović, Miroslav Radojčić, Miroslav Mandić, Slobodan Tišma, Peđa Vranješević) te grupe E KOD (Kopicl).

Časopis Index. Foto. Art Box portal

Postmodernistička umetnost osamdesetih u predkrizno jugoslovensko doba, donosi pokret „nove slike” sa neoekspresionističkim slikarstvom koje predvode „preobraćeni” konceptualista Laslo Kerekeš, te Mileta Prodanović, Destil Marković, grupa Alter imago i vajar Mrđan Bajić. U poslednjoj deceniji dvadesetog veka dešavaju se aktivistički pokreti, obavljaju se modernistički principi naročito izraženi u „novoj skulpturi” Posebnu figuru u ovom pokretu predstavlja Zvonimir Santrač sa svojim monumentalnim instalacijama.

Radovi Zorana Popovića. Foto. Art Box portal

Poslednji segment izložbe posvećen je umetnosti posle 2000. godine kada u srpskom društvu dolazi do tranzicijskih promena. Istovremeno, pojavila se i tranzicija unutar same umetnosti – od klasičnih ka novim tehnološkim medijima istražuju se nove umetničke mogućnosti digitalne, tehnološke i ekranske slike…

Rad Stevana Kojića. Foto. Art Box portal

Tokom trajanja izložbe, do 30. oktobra, pored vodjenja kroz postavku održavaće se i niz prezentacija, razgovora, projekcija i drugih programa posvećenih srpskoj umetnosti dvadesetog i početka ovog veka.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.