O NAMA

Home O NAMA

Misija

Podrška perspektivi Drugog i Drugačijeg; suprotstavljanje stereotipima i diskriminaciji; podsticanje aktivizma, edukacije i inovativnosti žena, mladih, marginalizovanih grupa i drugih građana kroz promociju savremene umetnosti, kulture i kulture življenja.

Ciljevi

  • promovisanje savremene umetnosti i kulture; umrežavanje umetnika i građana u regionu i šire; podrška stvaralaštvu žena;
  • kulturološko, edukativno i socijalno osnaživanje građana i građanki u duhu demokratskih vrednosti kroz povećanje dostupnosti informacija o savremenoj umetnosti i kulturi življenja;
  • podsticanje aktivizma i inovativnosti (posebno mladih), podizanje svesti o socijalno osetljivim društvenim grupama, odgovornom odnosu prema životnoj sredini, mentalnom i fizičkom zdravlju.

Uređivačka koncepcija

Uređivačka politika podrazumeva podsticanje kritičkog diskursa i celoživotnog učenja kroz savremenu umetnost i kulturu življenja. Misija portala je neformalna, proširena edukacija građana i građanki, suprotstavljanje diskriminaciji po osnovu nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, jezika, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, invaliditeta i starosnog doba; poboljšanje vidljivosti stvaralaštva žena, alternativnih i istraživačkih projekata, podsticanje različitosti, Drugog i Drugačijeg.

Rubrike

ART

  • Jezik i književnost
  • Likovna kultura
  • Muzička kultura
  • Sekcije

BOX

  • Poznavanje prirode i društva
  • Građansko vaspitanje
  • Domaćinstvo

 

Nazivi rubrika upućuju na nazive školskih predmeta. Neki od njih i danas postoje, neki su deo SFRJ prošlosti, na čiji kulturološki kontekst, u smislu multikulturalnosti, multietničnosti, emancipacije žena i dostupnosti kulture i obrazovanja, aludiraju.

Sadržina predmeta/rubrika prilagođena je prirodi i ciljevima veb portala.

Art Box portal je registrovan u Registru javnih glasila Republike Srbije – reg. broj IN001110 od 12.07.2021. godine.

error: Content is protected !!