„Svet bez žena“ ili zašto „nema“ velikih umetnica

Piše: Ljiljana Maletin Vojvodić //

„U raspravi oko feminizma, koja je sada gotovo završena, utrošeno je mnogo mastila i ne pominjimo je više. A ipak se o njoj još govori. I ne izgleda da su velike gluposti, iznošene tokom ovog veka, mnogo rasvetlile problem“, napisala je još    1949. godine Simon de Bovoar u knjizi Drugi pol. Iako bi, razgovarajući o položaju žena (umetnica) u savremenom (post)feminističkom društvu, umesto o jednakosti trebalo svedočiti o individualnim razlikama, kvir identitetima i pripadnicama različitog kulturološkog porekla, to u domaćoj javnosti i dalje nije tema u fokusu budući da čak ni numerički podaci ne svedoče o rodnoj ravnopravnosti. Žene i muškarci u našem društvu i kulturi nisu ravnopravni, a feminizam nam je i dalje potreban. Zbog toga je važno što je baš predstava „Svet bez žena“ Maje Pelević i Olge Dimitrijević, u koprodukciji Bitefa i Centra za kulturnu dekontaminaciju, otvorila 51. INFANT.

Foto: Jelena Janković

„Svet bez žena“ preispituje zastupljenost i položaj žena u domaćem (beogradskom) pozorištu. Sa željom da se prevaziđe pozicija u kojoj se dramaturškinje i rediteljke posmatraju kao inferiorni Drugi, problematizuje se koncept ženske i (post)feminističke (pozorišne) umetnosti, tematizuju tzv. ženska pitanja, seksizam, mizoginija, levičarstvo, instutucionalna ograničenja, propituju rodne kvote i društveni aktivizam, patrijarhalne matrice, volonterizam, tzv. „krvarenja zbog umetnosti“….

Predložak za predstavu čine dokumentarni materijali, istraživanja i intervjui s direktorima beogradskih pozorišta na temu rodne ravnopravnosti u teatru (od 2009. do 2022. godine), kao i različiti teorijski feministički tekstovi.

Autorke koncepta i izvođačice, Maja Pelević i Olga Dimirijević, podrivaju opšteprihvaćene stereotipe, osmišljavaju sindikalne akcije, bave se temom različitosti, položajem žena u pozorištu, telom, normama, kontrolom, alternativnim umetničkim praksama, kao i svakodnevicom.

Foto: Jelena Janković

Pelević i Dimitrijević se pitaju: Zašto nema više dramaturškinja i rediteljki u beogradskim pozorištima, ali žene ni danas, a ni tokom istorije, nisu odsutne samo iz teatra. S tim u vezi, nemoguće je ne setiti se pitanja „Zašto nije bilo velikih umetnica?“ (“Why Have There Been No Great Women Artists?“) koje je u istoimenom eseju 1971. godine postavila američka istoričarka umetnosti Linda Nochlin.

U davnim vremenima silovatelji su ženama rezali jezike da se ne bi mogle nikome požaliti.

Dubravka Ugrešić, Brnjica za vještice

Isti problem, istražujući mogućnosti žena da se bave kreativnim zanimanjima, posebno pisanjem, tematizuje i Virdžinija Vulf u eseju „Sopstvena soba“ zasnovanom na predavanjima koja je 1928. godine održala na dva ženska koledža na Univerzitetu Kembridž. U njemu ona tvrdi da je ženama, da bi pisale, potrebna i bukvalna i metaforična „soba“ – fizički prostor i ekonomska nezavisnost.

Žena mora imati novca i svoju vlastitu sobu ako misli da piše prozu.

Virdžinija Vulf, Sopstvena soba

„Svet bez žena“ ne preispituje samo žene i pozorište. Preispituje drugost, provocira  „norme” o umetnosti, klišee o identitetu, rodu i maskulinitetu. Može se učiniti da predstava ne propituje politički diskurs već isključivo pitanja roda, ali problem roda jeste politička tema jer „lično je političko“  (the personal is political) i utiče na odnose privatno-javno, individualno-kolektivno budući da kontekst u kojem živimo oblikuje sadržinu pojma slobode.

Plakat: 51. INFANT

I šta na kraju?

Za Pelević i Dimitrijević osnaživanje žena nije samo još jedan u nizu projekata ili „hešteg trend“. One veoma važne teme, kao što su problem ženske neravnopravnosti i borba za prava žena, ne mitologizuju već ga humoristično, kritički i (samo)ironično propituju kroz položaj radnica u pozorištu, partnerski odnos i žensko prijateljstvo i solidarnost, secirajući diskriminatorske muškocentrične narative.

„Svet bez žena“ podriva vitalnost patrijarhata, što je publika 51. INFANT-a (ustalom kao i 56. BITEF-a na kojem je dobila Nagradu publike) umela da prepozna i prihvati.

Maja Pelević i Olga Dimitrijević patrijarhalne vrednosti dekonstruišu kroz netradicionalni pozorišni diskurs. Ove dramaturškinje potpisuju tekst i režiju ali i nastupaju na sceni dok je za koreografiju i scenski pokret zaslužan Igor Koruga, muziku Anja Đorđević i Vladislav Rac, video Deana Petrović, kostim Selena Orb, a dizajn svetla Nikola Zavišić.

Jasno je da pitanja koja „Svet bez žena“ otvara ostaju nerešena. Toga su svesne i same autorke ali je veoma važno da se  o takvim temama priča, da se afirmiše stvaralaštvo žena i Drugost, podrivaju institucionalna ograničenja, izgovaraju prećutkivani narativi…

Na kraju predstave, na sceni se autorkama pridružuju gledaoci dovoljno hrabri da odgovore na pitanja Olge Dimitrijević poput: Da li ste nedavno pomišljali da date otkaz? Da li ste doživeli neku neprijatnost na poslu? Da li ste zabrinuti za svoju budućnost?, Da li imate dovoljno slobodnog vremena?, i dr.

A kao simboličan gest novonastale solidarnosti među gledaocima i autorkama izvođačicama, Olga Dimitrijević na scenu iznosi — palačinke.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.