NAGRADA „LAZAR TRIFUNOVIĆ“ MIROSLAVU KARIĆU

Priredio portal Art Box //

Žiri Nagrade „Lazar Trifunović“, u sastavu Darka Radosavljević Vasiljević, Stevan Vuković i Ana Ereš, doneo je jednoglasnu odluku da se Nagrada „Lazar Trifunović“ za 2022. godinu dodeli istoričaru umetnosti i kustosu Miroslavu Kariću za tekst „Studija slučaja“, objavljen u istoimenom katalogu publikovanom povodom samostalne izložbe umetnice Biljane Đurđević (Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 2022. godine).

Foto: https://www.kcb.org.rs/2023/01/miroslav-karic-dobitnik-nagrade-lazar-trifunovic-za-2022-godinu/

„U ovoj monografskoj studiji Miroslav Karić nudi slojevito strukturiran interpretativni okvir za razumevanje recentne umetničke prakse Biljane Đurđević koji se temelji na poznavanju novih čitanja semantike savremenog slikarstva i njegovih transmedijskih iskoraka, kao i na ubedljivoj kontekstualizaciji jednog kompleksnog umetničkog govora spram društvenih i ideoloških okvira savremenosti. Karićev kritički doprinos pisanju o umetnosti, oslonjen na veštinu da precizno prepozna i artikuliše složene referente okvire koje proizvode umetnički gestovi, nalazi se u principijelnom profesionalnom nastojanju ovog autora da o savremenoj umetnosti misli, govori i piše na osnovu sistematskog poznavanja lokalne scene i posvećenog angažovanja na afirmaciji novih posmatranja i isčitavanja pojava koji se unutar nje javljaju. Nagrađeni tekst, pored navedenog, potvrđuje i važnost kontinuirane saradnje između kustosa i umetnika kao vitalnog podsticaja za permanentno osvajanje novih znanja o savremenoj umetnosti“, navodi se u obrazloženju žirija.

Miroslav Karić (Beograd, 1975.) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju umetnosti 2000. godine. Od 2001. godine je bio na poziciji sekretara i kustosa u nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Remont, a od 2003. član uredničkog tima Remont art magazina. Karić je bio višegodišnji urednik rubrike „Izložbe“ u beogradskom kulturnom mesečnom vodiču Yellow Cab. U profesionalnoj biografiji beleži angažman na mnogim projektima kao saradnik, koordinator, kustos i PR. Učestvovao je u nekoliko umetničkih saveta i žirija: Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Galerija Doma omladine, Gradska galerija Požega, Nagrada „Dimitrije Bašičević Mangelos”, Henkel Award, 43. Majska izložba, 12. Grifon, 64. Martovski festival, Filmski centar Srbije – eksperimentalni film i video art. Od 2010. godine Karić je u kustoskom timu projektne inicijative Fotodokumenti i u organizacionom timu nagradnog programa „Dimitrije Bašičević Mangelos“. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS i Međunardonog udruženja likovnih kritičara AICA. Dobitnik godišnjeg priznanja ULUPUDS-a za stvaralačke rezultate u 2011. godini i Nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2019. godini. Od januara 2020. radi kao kustos u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Najrecentniji kustoski i ko-kustoski angažmani uključuju projekte i izložbe Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti, kustos izložbene celine „Kroz portret” (Galerija–legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2020.), Dragana Žarevac: Prošireno prisustvo / Otelovljeni arhiv (Galerija – legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2021.), Goran Babić: Povremeno zaustavljanje vremena (Galerija–legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2021), Ivana Ivković: Posle Vas (Salon Muzeja savremene umetnosti, 2021.), Kata Mijatović: Nema buđenja (Galerija–legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2021.), Stvari vibrantne – stvari svečane (Galerija–legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2022.), Biljana Đurđević: Studija slučaja (Salon Muzeja savremene umetnosti, 2022), Stavovi i forme – Umetnost kao forma mišljenja (Galerija–legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, 2022.), Mrđan Bajić: Nepouzdani pripovedač (Muzej savremne umetnosti Beograd, 2022.)

Nagrada „Lazar Trifunović“ se dodeljuje od 1993. godine „sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše nove metodološke i interpretativne modele i pristupe u pisanju o modernoj i savremenoj vizuelnoj umetnosti u štampanim i elektronskim medijima, i predstavlja jedino stručno priznanje koje motiviše kritičko mišljenje u ovoj oblasti“.

Nagrada „Lazar Trifunović“ za 2022. godinu svečano će se dodeliti Miroslavu Kariću u subotu, 14. januara 2023. od 12:00 u Galeriji Artget u Beogradu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.