TRAGIKOMIČNA SLIKA PRIVILEGOVANE INTELIGENCIJE: „DECA SUNCA“ NA 57. BITEFU

Piše: Ljiljana Maletin Vojvodić //

Sinoć je, nakon emotivnog govora režisera Bora Draškovića (inače člana Inicijativnog odbora i člana žirija prvog Bitefa 1967. godine), odigrana prva predstava u takmičarskoj selekciji 57. Bitefa. „Decu sunca“ Maksima Gorkog (1868-1936), u režiji jedne od najpoznatijih rediteljki savremenog slovenačkog pozorišta Mateje Koležnik (1962), izvelo je nemačko pozorište Šaušpilhaus Bohum iz Bohuma.

Foto: Matijas Horn

Mateja Koležnik je, za razliku od Maksima Gorkog, koji je radnju teksta napisanog 1905. smestio u kasni 19. vek, dramu postavila u 60-te godine prošlog veka. Zato scena i liči na postavku nekog muzeja socijalizma, kao i kostimi. Scenografija je u osnovi minimalistička i veoma dobro korespondira s nepatetičnim glumačkim diskursom. Na sceni su protagonisti – predstavnici dve oštro socijalno odvojene klase: s jedne strane intelektualaci i umetnici (nezainteresovani za svet oko sebe naizgled u ime viših ciljeva za šta ubrzo shvatamo da je farsa), s druge strane oni koji im služe i koje s nipodaštavanjem tretiraju kao deo pokućstva: služavke, majstori i dr, .

Foto: Matijas Horn

Kako se radnja drame razvijala, sve više sam razmišljala o Čehovu i njegovom „Ujka Vanji“. I u tekstu Maksima Gorkog svakodnevica je učmala (po inerciji se služi čaj, pripadnici povlašćene klase nisu u stanju da vode računa o novcu niti o praktičnim problemima, otuđeni su, egocentrično zagledani samo u sebe, …), zanosna supruga Jelena (kao i kod Čehova) ostaje u braku s mužem Pavelom Potasovim koji opet podseća na Serebrjakova jer nije zainteresovan ni za šta sem za ono čime se on lično bavi uprkos tome što njegovi naučno-diletantski eksperimenti, zapravo, ne služe nikome. I u ovom komadu najbolju društvenu dijagnozu postavlja lice koje je neprilagođeno, inteligentno, paralizovano strahovima i najbliže autorovom glasu. Reč je o Pavelovoj sestri Lizi, koja se poput Čehovljevog Astrova, krije od ljubavi, odgovornosti, života. Astrov beži u alkoholizam, Liza u psihičku bolest.

Uprkos sličnostima Gorki nije Čehov i ovo nije drama impresionizma.

Foto: Matijas Horn

Mada deluje da je narativ previše larpurlartistički, vezan isključivo za određen sociolno-kulturološki milje, tragikomična slika privilegovane, samozadovoljne (kvazi)inteligencije koja je slepa za svet oko sebe (a u suštini i za sebe same), kao i  potcenjenog (takođe neidealizovanog) proletarijata upozorava kako narastajuće tenzije izazivaju revolucije te, zapravo, propituje veoma aktuelnu stvarnost. Inače, Gorki je napisao ovu dramu tokom poslednje nedelje zatočeništva u Petropavlovskoj tvrđavi, nakon takozvane Krvave nedelje u Sankt Peterburgu, koja je trebalo da započne rusku revoluciju 1905.

Privilegovano društvo u atmosferi predrevolucionarnog bunta, koje potcenjuje i zanemaruje svakodnevicu, ne može da izbegne ono što sledi. Kolera (koja je, u suštini, samo metafora) hara ulicama i krug oko Pavela Potasova suočava sa realnošću i buntom mase koja će razoriti simulakrum u kojem su glumili sopstvene živote.

A ukoliko bismo se zapitali šta je to avangardno i novo u ovoj predstavi, rekla bih –  povratak, uslovno govoreći, autentičnom pozorišnom konceptu, minimalistička i svedena estetika, akcenat na podtekstu i  nepretenciozna dramatizacija, što je i karakteristično za savremenu nemačku dramu, bar za predstave koje sam imala prilike da pogledam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.