Kako podstaći rodnu ravnopravnost u filmskoj industriji u Srbiji

Art Box portal //

Prema francuskoj organizaciji za istraživanje i obuku Lab Femmes de Cinéma, u 2023 godini, Srbija se našla među 5 evropskih država koje nisu uvele i nisu planirale da uvedu mere u cilju promovisanja boljeg položaja žena u svojoj filmskoj industriji. Pored Srbije tu su još Bosna i Hercegovina, Bugarska, Slovačka i Ukrajina. Trenutno ne postoji zvanična statistika u vezi sa time koliko filmskih stvaralaca u Srbiji su žene. Velika većina evropskih država je posvećena, na različitim nivoima, povećanju rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji od kojih su vodeće države Island sa 37% rediteljki dugometražnih filmova, zatim Austrija, Norveška i Švedska sa 34% rediteljki, što najbolje oslikava jedno društvo i poboljšanje uslova za rad za žene u umetnosti.

Lab Femmes de Cinéma, vizual

Filmski Centar Srbije je 2022. objavio da je finansirao putne troškove (avioprevoz, smeštaj, akreditacija, naknade za obuku) za rediteljke koje su želele da prisustvuju događajima organizovanim isključivoza žene, kao što su CIRCLE Women Doc Accelerator ili European Audiovisual Entrepreneurs (Evropske Audiovizuelne preduzetnice) – program obuke sa ciljem pružanja podrške filmskim reditejkama udržavi.

,,Žene u proseku čine oko 50% studenata filmskih škola u Evropi. Nakon što diplomiraju, pošto se suočavaju sa brojnim diskriminacijama, teže im je da se dugoročno ostvare u filmskoj industriji. U vezi sa srpskom filmskom industrijom, ohrabruje činjenica da su preduzeti prvi koraci za podršku filmskih rediteljki u 2022 godini. Postoji nada da će država uskoro da sprovede određene mere u cilju postizanja ravnopravnosti u godinama koje slede. U Evropi, ako brojke nastave da se kreću ovim tempom, ravnopravnost u industriji neće biti postignuta decenijama” konstatovala je Lisa Perote, generalni koordinator Lab Femmes de Cinéma.

Festival evropskog filma Palić preveo je iscrpnu studiju na srpski jezik i danas, 22. marta, objavio je studiju na svojoj zvaničnoj internet stranici www.palicfilmfestival.com u cilju promovisajna rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji u Srbiji. Zajedno sa drugih 6 filmskih festivala u Evropi, Festival evropskog filma Palić pripada mreži Pokretne Slike – Otvorene granice (Moving ImagesOpen Borders(MIOB)) koja je pokrenula diseminaciju rezultata studije u različitim evropskim zemljama.

,,Rad u mreži sa zapadnoevropskim filmskim festivalima je otkrio da se u Francuskoj preduzimaju mnoge mere borbe protiv seksualnog nasilja i seksističkog ponašanja u filmskoj industriji. Naše kolege iz Austrije prednjače u podršci rediteljkama, dok je Španski filmski institut predstavio rodne kvote za finansiranje filmova. Stoga, ohrabrujemo ostale filmske organizacije u Srbiji da iskoriste prevedenu studiju kako bi se upoznali sa najboljim evropskim praksama i kako bi stvorile ravnopravniju i raznovrsniju filmsku kulturu u našoj državi.” rekao je Ilija Tatić, izvršni producent Festivala evropskog filma Palić.

MIOB mrežu čini 7 filmskih festivala posvećenih evropskom filmu sa svojim umetničkim aspektima, društvenopolitičkim angažmanom i regionalnim karakteristikama: Les Arcs Filmski festival uFrancuskoj, Filmski festival u Trstu, Italija, Crossing Europe filmski festival u Lincu, Austrija, Filmski festival u Kotbusu, Nemačka, Filmski festival u Sevilji, Španija, Evropski Filmski Forum Scanorama uViljnusu, Litvanija i Festival evropskog filma Palić u Srbiji.

U šestoj godini nakon pokretanja #metoo, od 36 evropskih država u kojima je sprovedeno istraživanje, 16  evropskih država se posvetilo borbi protiv nasilja u filmskoj industriji, 15 evropskih država jesprovelo ili planira da sprovede mere za uvođenje ravnopravnost u audiovizuelni sektor, 13 evropskih država primenjuje projektno finansiranje kao sredstvo za promovisanje ravnopravnosti i raznolikosti, sakupljajući podatke ili podižući svest.

Lab Femmes de Cinéma će stoga da nastavi da anketira državne organe na godišnjem nivou i da prati u kom pravcu će se mere i politke razvijati u narednim godinama.

Od 2016, Lab Femmes de Cinéma izdaje godišnju studiju o položaju rediteljki u evropskoj kinematografiji. U početku bez pouzdanih kvalitativnih i kvantitativnih podataka, od 2020. se oslanja nastatističke podatke dobijene od strane Evropske audiovizuelne opservatorije i fokusira se isključivo na rad zasnovan na realnim podacima. Ova studija ima za cilj da prezentuje sveobuhvatan pregledpostojećih mera i politika u svrhu promovisanje ravnopravnosti u evropskoj kinematografiji, sačinjavajući godišnji pregled stanja u Evropi i kreirajući bazu najboljih praksi koje promovišu inkluziju ukinematografiji.

Ova studija pokriva više od 30 evropskih država, kojim Lab Femmes de Cinéma šalje pitanja svake godine putem nacionalnih filmskih instituta. Podaci predstavljeni u studiji su stoga sinteza podatakaprikupljenih prethodne godine, novih odgovora dobijenih od filmskih instituta kao i dodatnih podataka sa internet stranica institucija.

Studiju možete pogledati ovde: https://www.palicfilmfestival.com/en/media-kit

 O ,,Lab Femmes de Cinéma”

 Lab Femmes de Cinéma se primarno fokusira na ravnopravnost i raznolikost u filmu  i audiovizuelnoj industriji i od 2016. prezentuje kvalitatinu studiju postojećih mera i politika radi promovisaja rodneravnopravnosti u Evropi. Lab Femmes de Cinéma je nedavno sprovela uspešnu kampanju tokom Cezar nagrada u Francuskoj i postigla veću vidljvost rediteljki u kategorijama režije i komponovanjafilmske muzike Godišnja studija se sprovodi u sarandnji sa Evropskom audiovizuelnom opservatorijom (OEA), Udruženjem reditelja evropske filmske agencije (EFAD), uz podršku Ministarstva kultureFrancuske kao i Francuskog nacionalnog centara za film i animaciju (CNC).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.