Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica na 69. Sterijinom pozorju

Piše: Ljiljana Maletin Vojvodić//

Predstava „Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica“ autora i reditelja Zlatka Pakovića u izvođenju subotičkog Pozorišta Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső Színház) i Sterijinog pozorja izvedena je sinoć na mađarskom jeziku na 69. Sterijinom pozorju kao predstava van konkurencije. Već kako sam rečenica iz naslova referiše, reč je o konceptualnoj umetnici, performerki, pesnikinji i glumici Katalin Ladik, koja i sama igra u predstavi.

„Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica“, foto: Sterijino pozorje, FB profil uz dozvolu.

Komad Zlatka Pakovića počinje toposom razgovora sa publikom koji nije puki manir. U naizgled šaljivoj konverzaciji, Boris Kučov publici, koja sedi na sceni, postavljaju pitanja poput: Kako se zove predstava koju gledate?, Ko je Katalin Ladik?, Šta je to konceptualna umetnost?, Šta mislite o golotinji u pozorištu?, koja, zapravo, dijagnostifikuju (čak i ako uzmemo u obzir stid ili tremu) interesovanja i profil publike.

Pitanje ko je Katalin Ladik  Boris Kučov potom postavlja  i ChatGPT-u, traži odgovore na Guglu.

Nakon toga „predstava“ može da počne.

Plakat 69. Sterijinog pozorja

I, zaista, ko je Katalin Ladik?

Pesnikinja, performerka i glumica Katalin Ladik (Novi Sad, 1942), značajna je predstavnica tzv. novosadske nove umetničke prakse. Ukoliko o njoj danas šira javnost i ne zna mnogo, podatak da se Katalin Ladik bavila neoavangardnom umetničkom praksom na ovim prostorima pre Marine Abramović, jasno govori o njenoj umetničkoj poziciji.

Katalin Ladik je među prvim umetnicama propitivala seksualnost, što je tada privuklo veliku pažnju domaćih medija i javnosti. Glumila je u filmu „Ujed anđela” Lordana Zafranovića, bavila se zvukom, eksperimentalnom muzikom, eksperimentalnim pozorištem, vizuelnom i foničnom poezijom i mejl artom. Od 1992. godine živi u Budimpešti, a njeni radovi nalaze se u kolekciji značajnih internacionalnih muzeja i zbirki; između ostalog, nagrađena je međunarodnim priznanjem „Lenon Ono”.

Katalin Ladik iz serije POEMIM. Serija A Novi Sad 1978. © Katalin Ladik. Ljubaznošću acb Gallery Budimpešta, VERBUND kolekcija, Beč

Ladik je paradigma suočavanja sa stereotipima o umetnosti, feminitetu i maskulinitetu. Njena pozicija je metafora o drugosti i različitosti. Zato se predstava „Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica” samo na prvi pogled bavi njenom biografijom i reinterpretacijom njenih najznačajnijih performansa.

Katalin Ladik je stvarno radila kao službenica u banci i u njoj je dala otkaz. Ne znamo da li je pre toga doživela nervni slom ali to nije ni važno. Važno je da je narativ o Katalin Ladik propituje autentičnost, subverzivnu umetnost, drugost, ženu, umetnicu, različitost, kritički se odnoseći prema onome što je establišment, kolotečina, građanski moral, novac, religija, o čemu predstava govori na jedan netradicionaan, nelineralan i nepretenciozan način, ne prećutkujući recimo ni to što je projekat Novi Sad EPK 2022, uprkos tome što je  sarađivao i sa vlastima – pomogao da se reaktuelizuju akteri/ke novosadske nove umetničke prakse.

„Kad skineš naočare, slabije čuješ, jer više ne vidiš jasno lice sagovornika i ne čitaš razgovetno njegovu mimiku. Konceptualna umetnost predstavlja te naočare, instrument pri kojem vid pomaže da se jasno čuje, a misao – da se jasno oseća. To je konceptualna veza.” (Zlatko Paković)

Predstava „Katalin Ladik doživljava nervni slom, daje otkaz na mesto službenice u banci i postaje konceptualna umetnica” premijerno je izvedena juna 2023. godine. U predstavi, koja nosi upozorenje da je namenjena gledaocima iznad 18 godina, pored Katalin Ladik (koja je zaista odlična u perforativnim segmentima fonične poezije) igraju i: Adam Ađaš, Anabela Hodik, Andrea Verebeš, Boris Kučov i David Buboš.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.