ŽENE I INTELEKTUALNA SVOJINA

Priredio Art Box portal //

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije i ove godine se pridružuje proslavi Svetskog dana intelektualne svojine, 26. aprila 2023. godine u 13 časova u prostorijama ove institucije, programom Žene i intelektualna svojina: ubrzanje inovacija i kreativnosti.

Svuda u svetu žene su zaslužne i za najviše domete u nauci, uspostavljanje novih kreativnih trendova, vođenje poslovanja i transformaciju našeg sveta. Žene u svim oblastima oblikuju naš svet imaginacijom, genijalnošću i teškim radom, ali često se suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu znanju, veštinama, resursima i podršci koja im je potrebna da bi uspeli.

U 2023. godini, kampanja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) je mogućnost da se proslave sve talentovane žene širom sveta i promoviše razvoj ekosistema intelektualne svojine koji će biti sveobuhvatniji i raznolikiji, sa ciljem da se ubrza dolaženje do inovacija, kreativnih rezultata i napredak poslovanja u korist svih. Iako čine polovinu svetske populacije, mali broj žena koristi sistem intelektualne svojine. Zato treba ohrabriti žene da koriste sistem intelektualne svojine, da zaštite i dodaju vrednost rezultatima svoga rada, jer su svi na dobitku tim ogromnim potencijalom talenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.