ŽENSKA ISTORIJA GOLOG OTOKA

Pripremio Art Box portal //

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete naziv je izložbe Andreje Kulunčić  realizovane u MMSU-u u Rijeci. Iako se izložba dogodila 22. 2. – 20. 3. 2022, tematizuje pitanja koja završetkom izložbe, nikako ne bi smela pasti u zaborav što je i jedan od ključnih  razloga što Art Box portal skreće pažnju na ovaj izuzetno važan i potreban umetničko-istraživačko-aktivistički projekat koji, poslužićemo se rečima autorke projekta, „zajednički razrešava traumatski čvor koji je predugo i potpuno neopravdano bio zanemaren”.

Kustoskinje izložbe Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete bile su Irena Bekić i Anca Verona Mihuleț, a glavne saradnice na projektu antropološkinja Renata Jambrešić Kirin i  psihoterapeutkinja Dubravka Stijačić.

Projektom Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete, vizuelna umetnica Andreja Kulunčić je reagovala na „činjenicu da su u dominantnom istorijskom narativu o političkom logoru Goli otok, kao i u javnom govoru o njemu, potpunosti  zanemarene specifičnosti ženskog iskustva trauma”. „Režim u logorima”, kako obrazlaže, „za političke zatvorenice sustavno je ugrožavao njihovo reproduktivno zdravlje, osećaj etičke odgovornosti i brige za druge te isključivao njihove polne specifičnosti. Kažnjenice su prisiljavane da kažnjavaju, nadziru i isleđuju jedna drugu, što je, uz težak rad, rezultiralo dubokom traumom i dugogodišnjim ćutanjem žena”.

Foto: preuzet iz arhive umetnice

U saradnji s feminističkom antropološkinjom Renatom Jambrešić Kirin i psihoterapeutkinjom Dubravkom Stijačić, Andreja Kulunčić je tematizovala ovaj kompleksni problem kroz prostorne umetničke intervencije na lokalitetima Golog otoka i Svetog Grgura, izložbe, veb-stranicu, publikacije, te nizom radionica, čitateljskih grupa i razgovora, kako bi dekonstruisala „hotimičnu amneziju ženske istorije Golog otoka i Svetog Grgura“ i „otvorila prolaz pamćenju”.

„Izložba u MMSU-u proizišla je iz projekta i fokusira se na transformaciju ženskog tela podvrgnutog ugnjetavanju ili traumi. Osmišljena da generira proces koji se razvija kao iskustvo posetitelja, ne zaokružuje se u rekonstrukciji represije nad logorašicama, već se rizomatski širi i grana i izvan prostora i vremena izložbe, pri čemu su upravo sećanja bivših zatvorenica krhka baza za konsolidaciju osporene povijesti”.

Foto: preuzet iz arhive umetnice

Izložba je uključivala radionicu namenjenu ženama pod nazivom 850 žena za 850 žena, okrugli sto Ženska strana Golog otoka, potom čitateljske večeri, tematizaciju problema Moći užasa i granice solidarnosti, Granice tijela: tragom nevolja s rodom i Što je logor. 

Projekt Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete podržali su Neda Young, Zaklada Kultura nova, EPK Rijeka 2020, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Grad Rijeka, Friedrich Ebert fondacija ured za jugoistočnu Europu i Rumunjski kulturni institut.

Detaljnije informacije o samom projektu mogu se pronaći na veb-sajtu projekta i zvaničnoj veb-stranici MMSU:

http://www.zene-arhipelag-goli.info/

https://mmsu.hr/dogadaji/andreja-kuluncic-vi-ste-partiju-izdale-onda-kada-je-trebalo-da-joj-pomognete/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!