ŽENSKA SOBA

Autorka: Ljiljana Maletin Vojvodić //

Godine 1929, u eseju Sopstvena soba (A Room of Ones Own), Virdžnija Vulf (Virginia Woolf, 1882 – 1941) piše da „žena mora imati novca i sopstvenu sobu ako želi da se bavi književnošću”.

Mene su na to, pre više od desetak godina, podsetili organizatori regionalnog feminističkog festivala, zagrebačkog FemFest-a.

Ženska soba
Foto: LjM

Oni su mi uputili, na prvi pogled, neobičan poziv:

„Poštovana“, pisalo je, „Predlažemo Vam da se Vaše priče predstave kao zidni plakati/posteri i instalacija Vlastita soba. Instalacija se sastoji od poezije i proznih tekstova nalepljenih na zidove toaleta u sklopu našeg centra. Time želimo čitateljkama/korisnicama toaleta ponuditi siguran & slobodan prostor gde se na miru mogu posvetiti sebi i u tišini & neometano konzumirati poeziju/prozu.

Već davnih godina Virdžinija Vulf je konstatovala da je ženi, za neometano stvaranje, potreban vlastiti prostor, kako simbolički tako i čisto praktičan. Toalet je prostorija koja, nekako po svojoj definiciji, jedina osigurava privatnost i pravo na neometan boravak, za razliku od, na primer, kuhinje i dnevnog boravka koji su mesta za okupljanje, te spavaće sobe koja je, naravno, rezervirana za dvoje.

Zanima nas da li se slažete da Vaši radovi budu izloženi u okviru gorenavedenog koncepta?

Unapred hvala i srdačan pozdrav!”

Tako su moje prve priče završile na zidovima toaleta zagrebačkog SC-a, a ja sam počela intenzivnije da razmišljam o kreativnim strategijama koje se doživljavaju kao ‘ženske’, o tome zašto tradicionalna reprezentacija žene u umetnosti nju svodi na muzu, portret i akt, predmet obožavanja i objekat; kako se prevazilazi pozicija u kojoj se žena doživljava kao inferiorni Drugi; zašto je ‘žensko’ ignorisano, anksiozno, destabilišuće, sentimentalno, pasivno?

U umetnosti i u životu.

I zaista, u kakvim to ličnim, intimnim ili javnim prostorima od ateljea, javnih biblioteka, kafea, parkova do spavaćih, dečijih soba i toaleta žene uspevaju da se osame, čitaju, stvaraju i da misle?

Ženska soba
Foto: LJM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!