IZDAVAČKA I REZIDENCIJALNA DELATNOST PORTALA ART BOX

Priredio Art Box portal //

Od leta 2021, kada je zvanično registrovan i počeo sa radom, Art Box portal nastoji da podstakne neformalnu, proširenu edukacija građana i građanki u oblasti umetnosti, podrži stvaralaštvo žena,  marginalizovanih društvenih grupa, alternativne, urbane umetničke izraze, kulturu Drugog i Drugačijeg.

Takafumi Kano, Tokyo Holiday (jedan od umetnika u rezidenciji Art Box-a)

Osnivač Art Box portala Kreativno-edukativni centar Art Box nosilac je i rezidencijalnog programa za internacionalne umetnike kao i izdavačke delatnosti. Tokom 2019–2022 u programu Art Box-a boravili su koreografi, slem-pesnici, fotografi, vizuelni umetnici iz Japana, SAD, Švedske, Holandije/Kanade, kao i volonterka Tartu EPK 2024. U 2021. i 2022. godini u okviru Art Box izdavačke delatnosti publikovane su dve umetničke knjige.

Najpre je objavljen ilustrovani, srpsko-engleski vodič za mlade Kako razumeti novosadsku novu umetničku praksu / How to understand New Art Practice), pod pokroviteljstvom fondacije Novi Sad EPK 2022.

Kako razumeti novosadsku novu umetničku praksu / How to understand New Art Practice, Art Box, Novi Sad, 2021.

Dizajn knjige je uradio Dejan Ilić a ilustracije učenici Škole za dizajn Bogdan Šuput.

Kako razumeti novosadsku novu umetničku praksu / How to understand New Art Practice, Art Box, Novi Sad, 2021.

Šta je to savremena umetnost? Da li nam je ona, uopšte, potrebna? Da li je vredno samo umetničko delo izloženo u galeriji ili muzeju? Mogu li umetnici stvarati u grupi? Može li koncept biti umetničko delo? Po čemu se konceptualni umetnici drugačiji od ostalih? Šta znači konceptualna poezija, a šta je to knjiga umetnika? Da li su uslovi za dobru pesmu vezani stih i rima? Može li umetnost biti nevidljiva? Da li ona mora biti lepa? Šta je to novosadska nova umetnička praksa 60-tih i 70-tih godina XX veka i zbog čega je ona važna za razumevanje savremene umetnosti?, samo su neka od pitanja koja na interaktivni način, kroz tekst i ilustraciju, postavlja ova knjiga.

Detaljniji tekst o samoj publikaciji može se pročitati na portalu Art Box

Kako razumeti novosadsku novu umetničku praksu / How to understand New Art Practice, Art Box, Novi Sad, 2021.

Nakon internacionalne izložbe #Značenje doma_2022 (Farsickness / Homesickness / Homelessness) u okviru programskog luka Druga Evropa, Novog Sada EPK 2022 publikovana je i elektronska knjiga Farsickness /Homesickness / Homelessness (#Meaning of Home_2022) na engleskom jeziku sa uvodom na srpskom.

Farsickness/Homesickness/Homelessness (#Meaning of Home_2022), Art Box, Novi Sad, 2022.

Da li su nam dom postale socijalne mreže? Da li je u kontekstu globalizacije doživljaj doma izgubio etničku specifičnost? Koliko na sadržinu pojma utiču socijalna marginalizacija, pandemije, migracije? Na koji način društvo posmatra migrante i migrantkinje i beskućnike i beskućnice? Može li nas umetnost učiniti društveno odgovornijim? Što je sa ljudima koji su izgubili svoj dom? Koji su osuđeni da žive na ulici?  Osećamo li empatiju? Možemo li im pomoći i da li želimo da im pomognemo? Da li je to naša individualna ili kolektivna odgovornost/krivica? propituje publikacija koju prate fotografije recentnih radova novosadskih i internacionalnih umetnika, a dizajn je uradio Dejan Ilić.

Farsickness/Homesickness/Homelessness (#Meaning of Home_2022), Art Box, Novi Sad, 2022.

Detaljnije o samom projektu čitajte na portalu Art Box.

Elektronska knjiga je dostupna na onlajn platformi Issuu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.